Hitachi VRF Klima Sistemleri - Hitachi Klima Servis & Bakım
TR

Hitachi Su Soğutmalı FSN(Y)W1Q Seri Dış Ünite

Hitachi Su Soğutmalı FSN(Y)W1Q Seri Dış Ünite
Ürün Bilgileri

Hitachi VRF Klima ürün grubu, Dünya'da en kapsamlı olanlardandır. 2 kW' dan başlayıp tam modülasyonlu vidalı kompresörlü 1.000 kW soğutucu tesislerine kadar ev tipi serinletmeden, modern çok katlı ofis ortamlarını kapsayan uygun modeller mevcuttur.

 

Ürün Özellikleri

Soğuk iklim ve coğrafi kısıtlamalar su soğutmalı klima sistemlerini etkilemez. Bu sistemler aşağıda belirtilen su koşullarında ve güneş enerjisi gibi diğer enerji kaynakları ile birlikte geniş bir alanda kullanılabilir.

Su Soğutmalı Uygulama Alanı

Hitachi su soğutmalı multi-split klima sistemi, su soğutmalı kontrol teknolojisini, multi-split kontrol teknolojisini, DC inverter teknolojisini, çevre dostu R410A soğutucu akışkan kullanımı, hava soğutmalı multi-split inverter klima ve su soğutmalı kondenser ünitesinin avantajlarını bir araya getirir ve soğutma / ısıtma işlemi için deniz, toprak, endüstriyel atık ısısı ve kentsel atık suyun düşük değerli ısısından faydalanarak büyük enerji tasarrufu sağlar.

Soğuk iklim ve coğrafi kısıtlamalar su soğutmalı klima sistemlerini etkilemez. Bu sistemler aşağıda belirtilen su koşullarında ve güneş enerjisi gibi diğer enerji kaynakları ile birlikte geniş bir alanda kullanılabilir.

Bina Su Tesisatı Çevrimi Sistemi

Kış mevsiminde sirkülasyon halindeki suyun elektrikli veya doğalgazlı bir kazan ile ısıtıldığı ve yaz mevsiminde sistemin ısısını koruyabilmek için ısının sistemden bir soğutma kulesi ile atıldığı ve genel olarak su tesisatı adıyla anılan bu sistem, özellikle mevsim değişimi döneminde ısı transferi ile çalışması sayesinde maksimum enerji tasarrufu sağlayabilir.

Yeraltı Suyunun Kurulumu

Kuyu suyu sistemi, yeraltı suyunu kullarak su sistemindeki yükü üzerine alır. Bunun avantajları, sistemin sirkülasyon halindeki suyun sıcaklığını sabit bir seviyede tutabilmesi (genellikle 12-15 derece arasında) ve jeolojik yapının ve toprağın su kaynağının doğal yollarla tamamlanmasına elverişli olduğu yerlerde kullanılabilmesidir. Dolayısıyla, çevrenin korunması sağlanır ve çalışma maliyeti düşürülür.

Yüzey Suyunun Kullanımı

Kapalı çevrim ısı eşanjörü borusu, bina yakınındaki bir göle, havuza veya benzeri bir su kaynağına yerleştirilir. Tüm binada ısıtma veya soğutma işlemi, kapalı su çevremi ile yüzey suyu arasındaki ısı alışverişi ile gerçekleştirilir. Suyun derinliği ve alanı çok önemlidir. Ayrıca bina yükünü karşılayabileceği onaylanmış olmalıdır.

Kentsel Atık Su, Geri Dönüştürülmüş Su, Ticari Atık Su

Atık su ısı çevrimi sistemi, çeşitli düşük değerli atık ısı kaynaklarının geri dönüşümü ile binalarda sıcak su ihtiyacının karşılanması için gerekli yüksek enerji tüketimi sorununu verimli şekilde çözmenin bir yoludur. Soğutma ve ısıtma kaynaklar arasındaki sıcaklık farkının büyük ölçüde düşürülmesi yalnızca enerji tasarrufuna değil, aynı zamanda su kaynaklarının korunmasını da katkı sağlar.

Toprağın Kullanımı

Toprağa sondaj yapılır ve plastik kompazit ısı eşanjörü boruları gömülür (dikey veya yatay tip). Dikey tip, küçük alanlar için ve boruların derine gömülmesi gerektiği durumlarda kullanılırken, yatay tip ise büyük alanlar için kullanılır. Yeraltı boruları ile toprak arasındaki ısı alışverişi, iklimlendirme yapabilmesine yardımcı olur ve daha yüksek ilk yatırım ve daha düşük çalışma maliyeti elde edilmesini sağlar.

Deniz Suyunun Kullanımı

Deniz suyu ile su soğutmalı heat pump sisteminin su sirkülasyon sistemi arasındaki ısı alışverişinden faydalanan deniz suyu soğutmalı çevrim sistemi, deniz suyunun düşük sıcaklığını ve düşük değerli ısısını binaya aktararak ısıtma ve soğutma sağlar. Bu sistemin en büyük avantajı, kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasıdır. Deniz suyu tüketilmeden ve kirletilmeden yüksek ısı verimi elde edilir.

Su Soğutmalı Uygulama Avantajı

Hitachi Su Soğutmalı Inverter Multi-Split Klima sistemi, hava soğutmalı inverter sistem ile su-toprak heat pump sisteminin avantajlarını bir araya getirir. Değişken yükte yüksek esnekliğe, yüksek kısmi yük verimliliiğe ve multi-split sisteminin kombinasyonunda büyük bir özgürlüğe, ayrıca yüksek enerji verimliliği ve su-toprak soğutmalı heat pump sistemlerinde kararlı çalışma avantajlarına sahiptir. Bu sayede ünitenin genel çalışma performansı büyük ölçüde artar.

Yüksek Verimlilik, Üstün Model

Hitachi SET-FREE Su Soğutmalı Seri merkezli klima sistemi, inverter teknolojisini su soğutmalı ısı transferi teknolojisi ile bir araya getirir. Optimizasyon dizaynına her bakış açısında, geniş soğutma ve ısıtma aralıklarında yüksek bir COP değeri sağlanabilir. Merkezi sistem ile kıyaslandığında, Hitachi SET-FREE Su Soğutmalı seri daha fazla enerji tasarrufu sağlar. Bunun en önemli üç nedeni:

1- Birincil Isı Transferi, Daha Az Enerji Kaybı

Merkezi su soğutmalı sistem:

Dolaylı yoldan soğutulmuş su alınır ve soğutucu madde olarak kullanılır, bu nedenle ısı transferinin iki defa gerçekleşmesi sonucunda daha fazla enerji kaybedilir. Hitachi SET-FREE Su Soğutmalı sisteminde, orta ve düşük sıcaklıktaki su (10-44 derece), su kaynağındaki borudan geçirilerek ara bağlantılarda daha düşük kayıp meydana gelmesin sağlanır. Ayrıca, iç ünitelerde gerçekleşmesi nedeniyle gelen düşüşü önler ve klima sisteminin COP değeri büyük ölçüde yükseltir.

2-Inverter Kontrolü Kısmi Yükte Daha Yüksek Verimlilik

Aslında, merkezi bir klima sisteminin tam yükte çalışması, genellikle yıl boyunca çalışma süresiin yalnızca %1 ile %5'i kadarına tekabül eder. Ünite, çoğunlukla kısmi yükte çalışır. Dolayısıyla kısmi yükte genel enerji verimliliği katsayısı, iklimlendirmede enerji tasarrufu ölçümünü etkileyen en önemli faktördür. 

Klasik merkezi sistemde ise, ayarlanabilir kapasite aralığı çok sınırlıdır. Bunun yanı sıra, su sirkülasyon pompaları, su arıtma donanımları veya iyi kontrol edilemeyen diğer yardımcı sistemler, özellikle kısmi yükte daha gazla enerji tüketilmesine ve verimin düşmesine neden olur.

Hitachi su soğutmalı inverter multi-split klima sistemi, inverter kontrolü ve çok sayıda kompresörü çalıştırma/durdurma olanağı sunan tasarımı ile özellikle kısmi yükteki COP değerlerinde ve genel verimlilik kay sayısı (IPLV) değerinde büyük artış, dolayısıyla çok daha fazla enerji tasarrufu sağlar ve çalışma maliyetini düşürür.

3-Aynı Anda Hem Isıtma Hemde Soğutma, Isı Geri Kazanımlı Sistem İle Daha Fazla Enerji Tasarrufu 

Kompleks yapılı, birçok fonksiyona sahip olan ve özellikle mevsim değişikliklerinde ve kış mevsiminde daha yüksek konfor ihtiyacının söz konusu olduğu büyük modern binalarda, aynı anda hem soğutma hem de ısıtma yapılması ihtiyacı giderek artmaktadır. Kliasik sistemler, ısıtma ve soğutmanın birlikte yapıldığı binalarda daha fazla enerji tüketir.

Hitachi SET-FREE Su Soğutmalı Seri, alanı iç ve dış bölümlere ayırarak bina içerisinde aynı anda soğutma ve ısıtma ihtiyacını kolaylıkla karşılar, ısı geri kazanımı ile maksimum enerji tasarrufu sağlar.

Esnek Tasarım, Daha Geniş Uygulama Alanı

Birinci Sınıf Sessiz Çalışma (Dış Ünite)

Çok sayıda iç ünite seçeneği, serbest kombinasyon hem dış üniteler, hem de iç üniteler için serbest kombinasyon yapılabilir. Odaların iç dekorasyonuna göre kullanıcıların seçebileceği birçok iç ünite modeli mevcuttur.

Esnek Yerleştirme Olanağı, Alanın En Verimli Şekilde Kullanılabilmesini Sağlar

Genel olarak, klasik merkezi sistem üniteleri büyük boyutlara sahiptir. Ayrıca, merkezi bir şekilde çalışabilmeleri için özel makine dairesi gerektirirler. Bunun aksine Hitachi SET-FREE Su Soğutmalı Seri kurulumda şu temel özellikleri sunar:

Kompakt Yapı, Taşımada Kolaylık

Çok yönlü uygulanabilirliği ve kompakt yapısı, alandan daha fazla tasarruf sağlanmasına, üst üste montaj yapılabilmesine ve kurulum maliyetlerinin düşürülmesine yardımcı olur. Aynı zamanda, dış ünitenin uygulanması bina cephesinin görünümünü etkilemez. Küçük çaplı soğutucu akışkan borularının eğimsiz bir şekilde yerleştirilebilmesi sayesinde, en az 200mm kazanılır.

Modüler Yapı, Esnek Kurulum

Aynı boyutlara sahip modüler, modül kombinasyonlarını olanaklı kılar ve çok sayıda ünite merkezi olarak birleştirilebilir. Arkasından bağlanacak iç ünitelerin toplam kapasitesine göre seçilebilecek çeşitli branşmanlar mevcuttur. Bu, sahada soğutucu akışkan borularını döşeme ve kurulum işlemlerini kolaylaştırır.

Tasarım ve Uygulama

Yüksek Yapılı Binalara Özel, Uzun Soğutucu Akışkan Boru Tasarımı

Su ve soğutucu akışkan sirkülasyonu sistemlerinin entegrasyonu sayesinde, su borusunun uzunluğunda herhangi bir kısıtlama söz konusu değildir. Böylece, yüksek binalar için kapasiteli klima sistemi ihtiyacı kolaylıkla karşılanabilir. Ayrıca Hitachi Su Soğutmalı Seri dış üniteler ile iç üiniteler arasında 120 metrelik maksimum soğutucu akışkan borusu uzunluğuna imkan sağlayarak tasarımda esnekliği artırır.

Klasik merkezi sistemde chiller üniteleri, iç üniteler için doğrudan ısı kaynağıı (ısıtma ve soğutma için) işlevi görerek su pompasının daha fazla enerji tüketmesine ve su soğutucu akışkanın sistemdeki borunun uzun olması nedeniyle daha fazla ısı kaybetmesine neden olur.

Yenilenen ve Genişletilen Projelere ve Merkezi Isıtma Sistemine Sahip Olmayan Villara Uyarlanabilir

Hitachi Su Soğutmalı Seri, gelişmiş inverter kompresör kontrol teknolojisine, değişken soğutucu akışkan ayarlama teknolojisine (elektrik genleşme valfi ile), değişken su debisi kontrol teknolojisine sahiptir ve ünitelerin çeşitli su kaynaklarına bağlı bir şekilde çalışabilmelerini sağlar. Orjinal merkezi klima sistemi, ünitede kullanılabilecek soğutma suyunu (10 ila 45 derece) sağlayacak şekilde ayarlanabilir, bunun sonucunda klima sistemine yapılan yatırım maliyeti etkili bir şekilde düşürülür. Su soğutmalı seri, merkezi ısıtma sistemi bulunmayan bazı yerlerde de kullanılabilir.

Kararlı Performans

Stabil sıcaklıkta su ve toprak kaynaklarının kullanılmasıyla, Hitachi Su Soğutmalı Serisinin performansı yüksek dış ortam sıcaklığının buzlanma meydana gelmeyecek ve defrost işlemi yapılmasına gerek olmayacak şekilde yüksek ve sabit olması, performansın kararlılığına katkıda bulunur.

Düşük Çalışma Sesi, Çevreye Etkisi En Az

Klasik merkezi su soğutmalı sistemlerin ünitelerinin üretim teknolojisi basittir. Motor, fan ve ısı eşanjörü borusu daima dış ortamda çıplaktır. Bu nedenle çizilme, hasar, titreşim ve gürültü söz konusu olabilir. Hitachi Su Soğutmalı Serisinde, düşük bir ses seviyesinde çalışan yüksek ve ayarlanabilir devirli motor kullanılır. İç ünitelerin minimum ses seviyesi yalnızca 21dB (A) kadardır. Dış ünite plakalı ısı eşanjörü kullanılması sayesinde su ile soğutucu akışkan arasında ısı transferini etkili bir şekilde gerçekleştirir, ses seviyesi ise en fazla 41dB (A) seviyesine yükselebilir (10HP için). Ayrıca gece sessiz çalışma modu, ses seviyesini 5dB (A) daha düşürür.

Gizli Kaçak Tehlikesine Karşı Önlem

Klasik merkezi su soğutma ve ısıtma kapasitesini iç ortama sıcak ve soğuk su ile ısı transferi yaparak sağlar. Bu nedenle, boru hattında gizli kaçak tehlikesi söz konusudur. Böyle bir kaçak, iç dekorasyona ve ofis ekipmanına zarar verebilir. Hitachi Su Soğutmalı Serisinde ise, soğutucu akışkanın doğrudan sistemin iç ortam buharlaştırılması yoluyla ısıtma ve soğutma yapıldığından böyle bir tehlike söz konusu değildir.

Emniyet ve Güvenilir Kontrol

Genel olarak klasik merkezi sulu sistemlerde havanın şartlandırıldığı ünite, üç devirli bir kumanda ile kontrol edilir. Bunun sonucunda, sıcaklık hassas bir şekilde kontrol edilemez ve hava debisi otomatik olarak ayarlanamaz. Bunun anlamı, daha düşük hassas çalışma seviyesidir ve sistemin BMS ile bağlanması gerekliyse, yapılandırma ve uygulama işleri çok zorlu ve masraflı olacaktır. Hitachi Su Soğutmalı Serisi ise, sofistike bir kontrol sistemi ile donatılmıştır.

Su Debisi Kontrolü ve Buzlanmayı Önleme

Ana PCB ile su debisi kontrol sistemi arasında gerçek zamanlı iletişim sağlayarak sistemiin su debisi kondenser ünitelerinin yüküne göre %50-%150 aralığıda ayarlayabilmesi olanaklı hale getirir ve emniyetli, kararlı bir çalışma sağlanır. Ayrıca sistem, gerçek zamanlı takip sistemi ve birçok çalışma parametresinin kontrolü sayesinde su sirkülasyon borusunun donması ve kireçlenmesini önleyebilir. Özellikle çok soğuk günlerde sistem, sirkülasyon suyunun sıcaklığını ve hareket halinde olup olmadığını tespit ederek su çevriminde donma meydana gelmesini önler ve böylece emniyetli çalışma koşullarını korur.

Akıllı ve Teknik Personel Gerektirmeden Çalışma

Hitachi Su Soğutmalı Serisi, yüksek seviyede akıllı hale getirilmiştir ve bir makine dairesine ihtiyaç duymaz. Dolayısıyla teknik personel gerektirmeden çalışabilir ve kontrol edilmesi çok daha esnek ve kolaydır. Bir ünite arızalandığında, diğer üniteler yedekte çalışma moduna geçer. Klasik merkezi sistem, özel personel tarafından bakım gerektirir. Bir chiller ünitesinin arızalanması, tüm sistemin duraksamasına yol açarak yüksek bakım masrafları doğurur.

Dış Ünite Parametreleri

Hitachi VRF Klima Servis Talebi İçin 0216 611 94 92 nolu Numaradan Bize Ulaşabilirsiniz.

Hitachi VRF Klima Detaylı Bilgi

Size Uygun VRF Ürünü İçin Fiyat Teklifi Alın